Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

wooolf
4740 4073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
wooolf
Internet jest złym miejscem, ale przecież nie zacznę podchodzić do obcych ludzi na ulicy, chwytać ich za ramiona i mówić: "DZISIAJ CZUJĘ SIĘ PRZYGNĘBIONY, MAM OCHOTĘ NA CZEKOLADĘ, TO ZDJĘCIE KOTA, CHCESZ POSŁUCHAĆ PIOSENKI?"
— Autor nieznany
Reposted fromstercum stercum viabanshe banshe
wooolf
Reposted fromfungi fungi viabanshe banshe
wooolf
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viabanshe banshe

April 30 2017

9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viaserplesniowy serplesniowy
wooolf

April 29 2017

wooolf
6027 a5a1
wooolf
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagatojaa agatojaa
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaagatojaa agatojaa
wooolf
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaagatojaa agatojaa
wooolf
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaagatojaa agatojaa
wooolf
5945 89be 500
Reposted fromoll oll viaagatojaa agatojaa
wooolf
wooolf
9344 d309 500
wooolf
8968 8848 500
Reposted fromjottos jottos viaserplesniowy serplesniowy
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viaserplesniowy serplesniowy
9263 779e
wooolf
wooolf
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl